Szkolenia

dla personelu medycznego

Strefa dla rodzica

niezbędnik informacyjny

Dla partnerów

reklamuj się z nami

RAZEM ŁATWIEJ - Materiały edukacyjne dla młodych rodziców

Witamy Serdecznie na stronie firmy Razem Łatwiej s.c.

Od ponad ośmiu lat zajmujemy się wprowadzaniem Mody na Karmienie Piersią. Choć chcielibyśmy, by każda Mama karmiła piersią swoje Maleństwo, wiemy, że nie wszystkie podejmują to wyzwanie. Niejednokrotnie pozostawione same sobie, bez doświadczenia i wsparcia, nie potrafią przejść przez drogę laktacji z sukcesem i podejmują ostateczną decyzję - butelka. Lata pracy pokazały nam, że przygotowanie Młodych Rodziców do macierzyństwa jest na bardzo zróżnicowanym poziomie. Poczęcie dziecka i okres ciąży jest tym najwłaściwszym momentem, by świadomie przygotować się do właściwej opieki nad dzieckiem, poznać zalety i wady różnych metod karmienia, dowiedzieć się co się będzie działo z moim ciałem po porodzie, jak zapewnić bezpieczeństwo sobie i swojemu dziecku. Dzisiejszy tryb życia, pośpiech i zapracowanie nie pozwala młodym rodzicom zatrzymać się i pomyśleć o tym. Dlatego właśnie wyszliśmy Im naprzeciw. (czytal dalej)

Co u nas słychać?

 • RODO a współpraca z nami (2018-08-20 12:44:32)

  Szanowna Pani, Szanowny Panie

  Cieszymy się, że współpracujesz z nami, firmą Razem Łatwiej s.c. W trosce o Pani/Pana bezpieczeństwo, wraz z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), poniżej przedstawiamy informacje i zasady przetwarzania danych osobowych naszych Klientów w ramach świadczonych przez nas usług.

  Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest firma Razem Łatwiej s.c., ul. Sienkiewicza 2/4, 95-200 Pabianice, biuro ul. Grobelna 7 lokal 204, 95-200 Pabianice.

  Jeśli ma Pani/Pana jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych lub chce Pani/Pan zrealizować swoje uprawnienia z nim związane, prosimy o kontakt z nami. Jesteśmy do Pani/Pana dyspozycji pod adresem kontakt@razemlatwiej.pl .

  W jakim celu, jak długo i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Pani/Pana dane?

  W zależności od rodzaju zobowiązania i usługi, jaką świadczyliśmy oraz zakresu naszej dotychczasowej współpracy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie odpowiednich postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”, tj.:

  - rejestracji udziału w szkoleniu organizowanym przez Razem Łatwiej s.c. Pani/Pana dane są przetwarzane w czasie niezbędnym do organizacji i realizacji szkolenia i udostępnione będą podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji udziału w szkoleniu, tj.np. Hotel, przewoźnik, inne. Będziemy również przechowywać Pani/Pana dane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

  - przedstawienia przykładowej oferty szkolenia i kalkulacji ceny. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu Pani/Pana pisemnej rezygnacji przesłanej na dres biura lub adres mailowy;

  - kontaktu w sprawie finalizacji umowy w związku z przedstawioną ofertą i kalkulacją ceny. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu Pani/Pana pisemnej rezygnacji przesłanej na dres biura lub adres mailowy;

  - złożenia i realizacji zamówienia na nasze produkty. Pani/Pana dane będą przetwarzane w czasie realizacji zamówienia, do jego zakończenia;

  - dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), indywidualnie dla celu: wyboru preferowanej formy przekazywania Pani/Panu informacji marketingowych;

  - marketingu produktów i usług Administratorów;

  Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, odbywa się do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

  - prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) indywidualnie dla celu:

  - marketingu produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Profilowanie danych ma na celu badanie preferencji zakupowych Klientów oraz w ramach opieki nad nimi - przygotowanie oferty produktów uwzględniającej preferencje zakupowe. Pani/Pana dane przestaną być przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług, w tym profilowania, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach;

  - kontaktu - udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania. Pani/Pana dane będą przetwarzane w czasie udzielania odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na potrzeby kontaktu, jeżeli Pani/Pan zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu;

  - badania satysfakcji z produktów i usług, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz podnoszenie jakości swoich produktów i usług. Pani/Pana dane są przetwarzane w czasie trwania prowadzonego badania, w tym analizy jego wyników, chyba że wcześniej Pani/Pan zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;- obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) indywidualnie dla celu:- zapewnienia Pani/Pana bezpieczeństwa poprzez organizacje akcji przywoławczych (kampanie komunikacyjne OTS);

  - zarządzania wnioskami w sprawie realizacji Pani/Pana uprawnień wynikającymi z RODO;

  - wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych;

  - prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ochrona i dochodzenie roszczeń oraz zgłaszanie szkód ubezpieczycielowi. Pani/Pana dane są przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

  Informacje o wymogu podania danych

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne do realizacji powyżej przypisanych celów.

  Niepodanie danych niezbędnych do kontaktu, w tym wysyłki informacji marketingowych i badania zadowolenia, uniemożliwi kontakt oraz dostarczenie materiałów marketingowych za pośrednictwem e-mail lub telefonu.

  Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, centrom telefonicznym, podmiotom wyrabiającym karty serwisowe, towarzystwom i brokerom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badającym poziom zadowolenia Klienta, podmiotom niszczącym i archiwizującym dokumenty, a także podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz pogwarancyjne, przy czym wskazane podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pani/Pana dane mogą być także przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania - oczywiście gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

  Pani/Pana prawa

  Posiada Pani/Pan następujące prawa, które może zrealizować wobec Administratora: - dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych;

  - w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, możesz ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem;

  - przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody. W celu realizacji uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem bezpośrednio, do którego kontakt został podany powyżej.

  Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pana, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zespół Razem Łatwiej s.c.

  rozwiń
 • RODZICIELSTWO Z KULTURĄ - 14.09.18 Pabianice (2018-08-20 12:17:16)  rozwiń
 • Wrocław 3 Października- Wspomnienia (2017-11-03 14:03:00)

  WITAMY SERDECZNIE W NOWYM ROKU NASZEJ AKADEMII. TO JUŻ VII ROK.

  ORGANIZATOR

  W dniu 3 Października 2017 r. Ogólnopolski Program Edukacji Poporodowej SZKOŁA MATEK I OJCÓW RAZEM ŁATWIEJ gościliśmy we Wrocławiu. Spotkanie było wspaniałe a słuchaczki ciepłe i życzliwe. Dziękujemy.
  „Akademia Szkoły Matek i Ojców Razem Łatwiej - wokół porodu, połogu, rozwoju i bezpieczeństwa noworodka” – VII Rok

  Jest nam niezmiernie miło, że opiekę nad naszym Programem i działaniami objął Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WNoZ Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest współorganizatorem Akademii, z Panią Dyrektor Prof. Ewą Dmoch-Gajzlerską na czela, której serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie i pomoc merytoryczną.

  HONOROWY PATRONAT

  Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom, którzy tak licznie przybyli i obdarzają nas swoim zaufaniem kolejny już rok.
  Dziękujemy Wykładowcom, którzy podzielili się z nami swoim czasem i wiedzą. Przygotowali bardzo ciekawe i bogate merytorycznie wykłady. Wszystkie były na najwyższym poziomie i wniosły wiele świeżości i nowości do życia zawodowego. Słuchaczy