Szkolenia

dla personelu medycznego

Strefa dla rodzica

niezbędnik informacyjny

Dla partnerów

reklamuj się z nami

PROGRAM edukacji

Program Szkoły Matek i Ojców

I. Opieka nad położnicą w oddziale poporodowym

Cel: Nauczenie, utrwalenie, uzupełnienie wiedzy położnic dotyczącej zasad opieki 
i samoopieki w okresie połogu.

Tematyka szkoleń:

Przebieg połogu fizjologicznego.
Postępowanie w przypadku problemów pielęgnacyjnych w okresie połogu.
Higiena i odżywianie w okresu połogu.
Powrót płodności po porodzie i metody planowania rodziny.


W wyniku podjętej edukacji położnice będą znały:

 

 • zmiany ogólnoustrojowe i w narządach rodnych po porodzie,
 • charakter odchodów i zagadnienia związane z procesem inwolucji mięśnia macicy,
 • zasady higieny w okresie połogu,
 • postępowanie w przypadku problemów pielęgnacyjnych w okresie połogu,
 • zagadnienia dotyczące niektórych nieprawidłowości w okresie połogu (źle gojąc się rana krocza lub brzucha po cięciu cesarskim, ból krocza i ból brzucha problemy z defekacją, nieprawidłowe odchody),
 • zagadnienia dotyczące płodności po porodzie, metod planowania rodziny (zasady metody LAM i inne).

 

II. Opieka nad dzieckiem

Cel: Nauczenie, utrwalenie, uzupełnienie wiedzy rodziców z zakresu pielęgnacji, opieki
i wychowania dziecka.

Tematyka szkoleń:

Pielęgnacja dziecka.
Stany adaptacyjne noworodka.
Problemy okresu noworodkowego.
Kąpiel dziecka, ubieranie, pierwsze spacery.
Problematyka Zespołu SIDS
Badania przesiewowe u dziecka.
Szczepienia ochronne.
Zasady wprowadzania innych pokarmów niż mleko matki.


W wyniku podjętej edukacji rodzice będą znali:

 

 • zasady pielęgnacji dziecka (pielęgnacja skóry i błon śluzowych, pielęgnacja kikuta pępowinowego, oczu, uszu itp.),
 • stany adaptacyjne noworodka (spadek masy ciała, żółtaczka fizjologiczna, rumień noworodkowy, stolce przejściowe, obrzęk sutków i inne),
 • problemy okresu noworodkowego i niemowlęcego (potówki, pleśniawki, ciemieniucha, odparzenia, kolka),
 • zasady kąpieli dziecka odpowiedniego ubierania oraz pierwszych spacerów z dzieckiem,
 • profilaktykę występowania Zespołu SIDS
 • celowość wykonywania badań przesiewowych u dziecka,
 • celowość szczepień ochronnych (kalendarza szczepień),
 • zasady wprowadzania posiłków uzupełniających dla dzieci karmionych piersią.

 

III. Karmienie naturalne

Cel: Utrwalenie, uzupełnienie wiedzy rodziców z zakresu karmienia naturalnego oraz
motywowanie matek do wyłącznego karmienia piersią dziecka.

Tematyka szkoleń:

1. Zalety karmienia piersią.
2. Zasady i technika karmienia.
3. Najczęściej występujące problemy laktacyjne (popękane, uszkodzone brodawki, nawał mleczny, zapalenie piersi, kryzys laktacyjny i inne).
4. Dieta matki karmiącej piersią.
5. Stosowanie leków podczas laktacji.

W wyniku podjętej edukacji matka powinna:

 

 • karmić swoje dziecko piersią,
 • przeciwdziałać wystąpieniu problemów laktacyjnych a w przypadku pojawienia się ich znać sposoby właściwego postępowania.

 


IV. Psychologiczne przygotowanie do macierzyństwa

Cel: Zdrowie psychiczne rodziców. Rozwijanie właściwych relacji pomiędzy rodzicami 
i dzieckiem

Tematyka szkoleń:

1. Rozwój emocjonalny matki i dziecka w okresie poporodowym.
2. Sposoby stymulacji dotykowej.
1. Sposoby komunikacji rodziców z dzieckiem.
2. Rola ojca dziecka w okresie poporodowym.
3. Wczesne objawy depresji poporodowej, zespół objawów baby - blues.

W wyniku podjętej edukacji rodzice będą znali:

 

 • rozwój emocjonalny matki i dziecka oraz relacje między małżonkami w okresie poporodowym,
 • sposoby komunikacji z dzieckiem po porodzie (dotyk, głaskanie, masaż, kangurowanie),
 • rolę ojca w okresie poporodowym,
 • zmiany w życiu rodziny po narodzinach dziecka,
 • problemy związane z zespołembaby-bluesi depresji poporodowej.

 


V. Dostępność form opieki zdrowotnej nad położnicą i noworodkiem po porodzie.
Cel: Zapoznanie rodziców z dostępnością opieki medycznej nad matką i dzieckiem po
porodzie

Tematyka szkoleń:

1. Informacje na temat opieki nad położnicą i noworodkiem po opuszczeniu szpitala.
Zadania położnej rodzinnej.

2. Zakres obowiązkowych badań profilaktycznych dla kobiet finansowanych z NFZ.

W wyniku podjętej edukacji rodzice będą posiadali wiedzę:

 

 • gdzie szukać pomocy medycznej w przypadku pojawienia się problemów poporodowych dotyczących matki lub dziecka.

 


Program opracowała:
dr Katarzyna Augustyniuk
Konsultacje: dr hab. n. med. prof. nadzw. Jacek Rudnicki

DO GÓRY

Współpraca