Szkolenia

dla personelu medycznego

Strefa dla rodzica

niezbędnik informacyjny

Dla partnerów

reklamuj się z nami

SZKOŁA MATEK I OJCÓW Razem Łatwiej

ORGANY ZAŁOŻYCIELSKIE PROGRAMU SZKOŁA MATEK I OJCÓW

Prof. Jacek Rudnicki - Pomorski Uniwersytet Medyczny
Dr n.med. Katarzyna Augustyniuk
Firma Razem Łatwiej s.c. - Magdalena i Tomasz Grzegorzewscy

PREZES KOMITETU WSPIERAJĄCEGO

Tomasz Grzegorzewski
Z-ca - Magdalena Grzegorzewska
RADA NAUKOWA

 • prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska - Przewodnicząca
 • prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
 • prof. Barbara Królak-Olejnik
 • prof. Jacek Rudnicki
 • prof. Bogdan Chazan
 • prof. Ryszard Poręba
 • prof. Andrzej Piotrowski
 • prof. Marek Szczepański
 • dr Katarzyna Augustyniuk
 • dr Justyna Tołłoczko
 • dr Maria Welento-Tyszko
 • Leokadia Jędrzejewska
 • Marek Boberski

ADRES DO KORESPONDENCJI I KONTAKTU

Razem Łatwiej
ul. Grobelna 7 lokal 204, II piętro, 95-200 Pabianice
Tel/fax 042 291 37 19
Tel kom. 0692 895 250
www.razemlatwiej.pl
E-mail: kontakt@razemlatwiej.pl

IDEA UDOWODNIONA W PRACACH BADAWCZYCH

 1. Augustyniuk K., Rudnicki J. i wsp.: Rola edukacji poporodowej-Szkoła Matek w przygotowaniu do opieki nad noworodkiem i karmienia piersią. Wyzwania współczesnego położnictwa. Challenges of modern midwifery. Gdańsk 2007
 2. Augustyniuk K., Rudnicki J. i wsp.: Opinie połoznic na temat zapotrzebowania na edukację poporodową w Szkole Matek na oddziale położniczo-neonatologicznym.Problemy Terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości. Problemy Higieny i Epidemiologii tom 88.sup/07. Białowieża 2007
 3. Augustyniuk K., Grochans E., Rudnicki J.: Zapotrzebowanie na edukację poporodową w oddziałach położniczo-neonatologicznych. Pielęgnierstwo XXI wieku Nr3(12)/2005 Lublin 2005
 4. Augustyniuk, K., Rudnicki J., i wsp.: Rola edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia realizowanych w Sazkołe Matek w okresie adaptacji poporodowej. Pielęgniarstwo Polskie 2-3, 217- Poznań 2007
 5. Katarzyna Augustyniuk, Anna Jurczak, Elżbieta Grochans, Dorota Ćwiek. Sposoby komunikacji matki i dziecka w okresie poporodowym na przykładzie oddziału położniczego. W: Fam. Med.Primary Care Rev.2011 : vol. 13, nr 4, s. 673-677,
 6. Katarzyna Augustyniuk, Jacek Rudnicki, Elżbieta Grochans. Standard edukacji poporodowej realizowanej w Szkole Matek i Ojców na oddziale neonatologiczno-położniczym. Perinatol. Neonatol. Ginekol. 2012 : t. 5, z. 1, s. 46-50,
 7. Katarzyna Augustyniuk, Anna Jurczak, Dorota Ćwiek, Elżbieta Grochans. Wpływ uczestnictwa w edukacji poporodowej Szkoły Matek i Ojców na umiejętność komunikowania się z personelem medycznym.Perinatol. Neonatol. Ginekol. 2012 : t. 5, z. 1, s. 43-45,
 8. Katarzyna Augustyniuk, Jacek Rudnicki, Elżbieta Grochans, Anna Jurczak, Sylwia Wieder-Huszla, Małgorzata Szkup-Jabłońska, Dorota Branecka-Woźniak. Uczestnictwo w zajęciach Szkoły Matek i Ojców a częstość występowania zaburzeń emocjonalnych w okresie poporodowym. W: Między medycyną kliniczną a zdrowiem publicznym. VI Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego; II Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe. Międzyzdroje 31 maja - 02 czerwca 2012 r. Książka streszczeń.
DO GÓRY

Co u nas słychać?

 • RODZICIELSTWO Z KULTURĄ - Program spotkania 14.09.2018 Pabianice (2018-08-28 14:50:57)