Szkolenia

dla personelu medycznego

Strefa dla rodzica

niezbędnik informacyjny

Dla partnerów

reklamuj się z nami

SZKOŁA MATEK I OJCÓW Razem Łatwiej

ORGANY ZAŁOŻYCIELSKIE PROGRAMU SZKOŁA MATEK I OJCÓW

Prof. Jacek Rudnicki - Pomorski Uniwersytet Medyczny
Dr n.med. Katarzyna Augustyniuk
Firma Razem Łatwiej s.c. - Magdalena i Tomasz Grzegorzewscy

PREZES KOMITETU WSPIERAJĄCEGO

Tomasz Grzegorzewski
Z-ca - Magdalena Grzegorzewska
RADA NAUKOWA

 • prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska - Przewodnicząca
 • prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
 • prof. Barbara Królak-Olejnik
 • prof. Jacek Rudnicki
 • prof. Bogdan Chazan
 • prof. Ryszard Poręba
 • prof. Andrzej Piotrowski
 • prof. Marek Szczepański
 • dr Katarzyna Augustyniuk
 • dr Justyna Tołłoczko
 • dr Maria Welento-Tyszko
 • Leokadia Jędrzejewska
 • Marek Boberski

ADRES DO KORESPONDENCJI I KONTAKTU

Razem Łatwiej
ul. Grobelna 7 lokal 204, II piętro, 95-200 Pabianice
Tel/fax 042 291 37 19
Tel kom. 0692 895 250
www.razemlatwiej.pl
E-mail: kontakt@razemlatwiej.pl

IDEA UDOWODNIONA W PRACACH BADAWCZYCH

 1. Augustyniuk K., Rudnicki J. i wsp.: Rola edukacji poporodowej-Szkoła Matek w przygotowaniu do opieki nad noworodkiem i karmienia piersią. Wyzwania współczesnego położnictwa. Challenges of modern midwifery. Gdańsk 2007
 2. Augustyniuk K., Rudnicki J. i wsp.: Opinie połoznic na temat zapotrzebowania na edukację poporodową w Szkole Matek na oddziale położniczo-neonatologicznym.Problemy Terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości. Problemy Higieny i Epidemiologii tom 88.sup/07. Białowieża 2007
 3. Augustyniuk K., Grochans E., Rudnicki J.: Zapotrzebowanie na edukację poporodową w oddziałach położniczo-neonatologicznych. Pielęgnierstwo XXI wieku Nr3(12)/2005 Lublin 2005
 4. Augustyniuk, K., Rudnicki J., i wsp.: Rola edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia realizowanych w Sazkołe Matek w okresie adaptacji poporodowej. Pielęgniarstwo Polskie 2-3, 217- Poznań 2007
 5. Katarzyna Augustyniuk, Anna Jurczak, Elżbieta Grochans, Dorota Ćwiek. Sposoby komunikacji matki i dziecka w okresie poporodowym na przykładzie oddziału położniczego. W: Fam. Med.Primary Care Rev.2011 : vol. 13, nr 4, s. 673-677,
 6. Katarzyna Augustyniuk, Jacek Rudnicki, Elżbieta Grochans. Standard edukacji poporodowej realizowanej w Szkole Matek i Ojców na oddziale neonatologiczno-położniczym. Perinatol. Neonatol. Ginekol. 2012 : t. 5, z. 1, s. 46-50,
 7. Katarzyna Augustyniuk, Anna Jurczak, Dorota Ćwiek, Elżbieta Grochans. Wpływ uczestnictwa w edukacji poporodowej Szkoły Matek i Ojców na umiejętność komunikowania się z personelem medycznym.Perinatol. Neonatol. Ginekol. 2012 : t. 5, z. 1, s. 43-45,
 8. Katarzyna Augustyniuk, Jacek Rudnicki, Elżbieta Grochans, Anna Jurczak, Sylwia Wieder-Huszla, Małgorzata Szkup-Jabłońska, Dorota Branecka-Woźniak. Uczestnictwo w zajęciach Szkoły Matek i Ojców a częstość występowania zaburzeń emocjonalnych w okresie poporodowym. W: Między medycyną kliniczną a zdrowiem publicznym. VI Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego; II Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe. Międzyzdroje 31 maja - 02 czerwca 2012 r. Książka streszczeń.
DO GÓRY

Co u nas słychać?

 • ODWOŁANIE SZKOLENIA - POZNAŃ 21.11.17 (2017-11-10 12:10:58)
  Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych zmuszeni jesteśmy odwołać szkolenie, które miało się odbyć w Poznaniu w dniu 21 listopada 2017 r. z cyklu Akademia Szkoły Matek i Ojców Razem Łatwiej. Najmocniej przepraszamy, mamy nadzieję do zobaczenia w przyszłym roku w Poznaniu.
  rozwiń
 • Wrocław 3 Października- Wspomnienia (2017-11-03 14:03:00)

  WITAMY SERDECZNIE W NOWYM ROKU NASZEJ AKADEMII. TO JUŻ VII ROK.

  ORGANIZATOR

  W dniu 3 Października 2017 r. Ogólnopolski Program Edukacji Poporodowej SZKOŁA MATEK I OJCÓW RAZEM ŁATWIEJ gościliśmy we Wrocławiu. Spotkanie było wspaniałe a słuchaczki ciepłe i życzliwe. Dziękujemy.
  „Akademia Szkoły Matek i Ojców Razem Łatwiej - wokół porodu, połogu, rozwoju i bezpieczeństwa noworodka” – VII Rok

  Jest nam niezmiernie miło, że opiekę nad naszym Programem i działaniami objął Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WNoZ Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest współorganizatorem Akademii, z Panią Dyrektor Prof. Ewą Dmoch-Gajzlerską na czela, której serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie i pomoc merytoryczną.

  HONOROWY PATRONAT

  Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom, którzy tak licznie przybyli i obdarzają nas swoim zaufaniem kolejny już rok.
  Dziękujemy Wykładowcom, którzy podzielili się z nami swoim czasem i wiedzą. Przygotowali bardzo ciekawe i bogate merytorycznie wykłady. Wszystkie były na najwyższym poziomie i wniosły wiele świeżości i nowości do życia zawodowego. Słuchaczy


  Wykładowcami byli:

  Prof.nzw.dr.hab. Katarzyna Antosik

  Mgr Monika Jodłowska-Sowińska

  Dziękujemy Firmom:


  Patron medialny:  Jeszcze raz dziękujemy za spotkanie. Mamy nadzieję do zobaczenia za rok.


  rozwiń
 • Lublin 19 Września 2017- Wspomnienia (2017-11-03 13:41:00)

  WITAMY SERDECZNIE W NOWYM ROKU NASZEJ AKADEMII. TO JUŻ VII ROK.

  ORGANIZATOR

  W dniu 19 Września 2017 r. Ogólnopolski Program Edukacji Poporodowej SZKOŁA MATEK I OJCÓW RAZEM ŁATWIEJ gościliśmy w Lublinie. Spotkanie było wspaniałe a słuchaczki ciepłe i życzliwe. Dziękujemy.
  „Akademia Szkoły Matek i Ojców Razem Łatwiej - wokół porodu, połogu, rozwoju i bezpieczeństwa noworodka” – VII Rok

  Jest nam niezmiernie miło, że opiekę nad naszym Programem i działaniami objął Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WNoZ Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest współorganizatorem Akademii, z Panią Dyrektor Prof. Ewą Dmoch-Gajzlerską na czela, której serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie i pomoc merytoryczną.

  HONOROWY PATRONAT

  Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom, którzy tak licznie przybyli i obdarzają nas swoim zaufaniem kolejny już rok.
  Dziękujemy Wykładowcom, którzy podzielili się z nami swoim czasem i wiedzą. Przygotowali bardzo ciekawe i bogate merytorycznie wykłady. Wszystkie były na najwyższym poziomie i wniosły wiele świeżości i nowości do życia zawodowego. Słuchaczy

  Wykładowcami byli:

  Prof.nzw.dr.hab. Katarzyna Antosik

  Mgr Tomasz Duda

  Mgr Monika Jodłowska-Sowińska