Szkolenia

dla personelu medycznego

Strefa dla rodzica

niezbędnik informacyjny

Dla partnerów

reklamuj się z nami

WARSZTATY stacjonarne "Opieka ukierunkowana na rozwój w oddziale ITN z elementami NIDCAP"

ZAPRASZAMY NA KOLEJNA EDYCJĘ WARSZTATÓW STACJONARNYCH pt:

„Opieka ukierunkowana na rozwój w oddziale neonatologicznym w oparciu o NIDCAP
(Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program)”

Dynamiczny rozwój medycyny perinatalnej umożliwił przesunięcie granicy wieku płodowego, powyżej której możliwe jest przeżycie przedwcześnie urodzonego dziecka [1]. Dojrzewanie wcześniaka (a zwłaszcza jego układu nerwowego) w środowisku mocno odbiegającym od warunków panujących wewnątrzmacicznie może powodować zwiększenie ryzyka somatycznych i psychospołecznych problemów rozwojowych [2,3]. Jednym z najważniejszych celów stojących obecnie przed neonatologią/pielęgniarstwem neonatologicznym jest ograniczenie wczesnych i odległych powikłań wcześniactwa [4]. Program zindywidualizowanej, ukierunkowanej na rozwój, opieki i oceny noworodka - NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program) ułatwia holistyczne wsparcie rozwoju fizycznego, psychicznego i emocjonalnego noworodków z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia zaburzeń rozwojowych [5].SZKOLENIE - WARSZTAT

1. Umożliwi uczestnikom zwiększenie wiedzy na temat modelu opieki nad noworodkiem w oddziale neonatologicznym ukierunkowanej na rozwój.
2. Pokaże jak noworodek, nawet urodzony przedwcześnie, komunikuje się z otoczeniem.
3. W jaki sposób możemy odczytać poczucie dyskomfortu lub samoregulacji u najmłodszych pacjentów.
4. Jak możemy dostosować swoje działania do indywidualnych potrzeb noworodka.
5. Na czym polega family-centered care (opieka skoncentrowana na rodzinie).
6. Jak edukować rodziców.
7. Co zrobić by zapobiegać skutkom negatywnej stymulacji sensorycznej u noworodka.

Praktyczne przykłady oraz dyskusja pomogą zwiększyć bezpieczeństwo i jakość działań profesjonalistów. W części ćwiczeniowej pokażemy sposoby „kangurowania”, pozycjonowania, ochrony noworodka przed światłem i hałasem. Nasze spotkanie zwiększy umiejętności organizacji codziennej pracy pielęgniarek i położnych neonatologicznych w oparciu o Evidence Based Nursing (EBN). Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikaty.

 1. Syweński E., Baran L., Szewczyk E.: Neonatologia wczoraj, dziś i jutro. Pediatria Polska. 2007; 82 (12), 966-971
 2. Gadzinowski J., Szymankiewicz M. (red.): Podstawy neonatologii. Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. Poznań 2006
 3. Kaźmierczak W., Fiegler P., Węgrzyn P., Radzioch J.: Rozwój i zachorowalność noworodków urodzonych przedwcześnie w obserwacji rocznej. Gin Prakt. 2005; 83, 2, 20-26
 4. Stoinska B.: Rozwój somatyczny i psychoruchowy dzieci z urodzeniową masą ciała 500-1500g w pierwszych dwóch latach życia. Seminaria z Medycyny Perinatalnej, Tom XXI, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2009
 5. Als H.: Newborn Individualized Developmental Careand Assessment Program (NIDCAP): New frontier for neonatal and perinatal medicine. Journal of Neonatal-Perinatal Medicine. 2009; 135–147

Data szkolenia:

23 stycznia 2016 r. - odbyło się


Formularz zgłoszeniowy

PATRONAT HONOROWY

 • WOJEWÓDZKI KONSULTANT W DZIEDZINIE NEONATOLOGII – Prof. Ewa Gulczyńska
 • KLINIKA NEONATOLOGII INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI, Łódź
 • POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NEONATOLOGICZNYCH

RADA NAUKOWA

 • Prof. Ewa Gulczyńska
 • Wioletta Cedrowska-Adamus

WYKŁADOWCY

 • Wioletta Cedrowska-Adamus
Czas szkolenia: 10.30 – 17.00
Koszt udziału – 250 zł

MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH.
Wpłata I - zaliczka – do 14 dni od momentu zgłoszenia, termin pozostałej płatności przesyłany indywidualnie .

MIEJSCE SZKOLENIA

Sala wykładowa RazemŁatwiej
Pabianice 95-200
ul. Grobelna 7 lokal 204, II piętro

PLANOWANA TEMATYKA I ROZKŁAD ZAJEC

10.30 REJESTRACJA, ROZPOCZĘCIE

1. Charakterystyka modelu opieki nad noworodkiem w Oddziale Noworodkowym i OION ukierunkowanej na rozwój (NIDCAP).
2. Ochrona noworodka przed stresem/bólem (niefarmakologiczne metody ograniczające ból).
3. Obserwacja behawioralna noworodka.
4. „ Świat wcześniaka” – część warsztatowa.

14.00 OBIAD

5. Pozycjonowanie chorego noworodka.
6. Opieka skoncentrowana na rodzinie.
7. Kangurowanie (kontakt „skóra do skóry”) ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Intensywnej Opieki Neonatologicznej.
8. Resuscytacja noworodka a opieka neurorozwojowa.
9. Ćwiczenia (pozycjonowanie, kangurowanie) – część warsztatowa.

17.00 ZAKOŃCZENIE

ORGANIZATOR GWARANTUJE

 • Certyfikat
 • Materiały szkoleniowe
 • 2 przerwy kawowe, lunch
 • Kadrę wykładową

DANE DO WPŁATY

ALIOR BANK 13 2490 0005 0000 4510 4872 3889
Razem Łatwiej s.c., ul. Sienkiewicza 2/4, 95-200 Pabianice
w tytule wpisując: WARSZTATY STACJONARNE PABIANICE, termin, imię i nazwisko

DO GÓRY